Posted on พ.ค. - 8 - 2019
Posted by admin

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก

รุ่น SKD-A ราคา 38,000 บาท

ลดเหลือ 33,000 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

41

คุณลักษณะเฉพาะ เตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 ไก รุ่น SKD-A

 

 

บาร์โค้ด UIT2

Leave a Reply