ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไอทีอินเตอร์เทรดดิ้ง (UIT Intertrading LTD., Part) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์จากหลากหลายประเทศ ทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองทางการแพทย์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เข้ารับบริการ

บริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และอะไหล่ที่ได้มาตรฐานแก่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมถึงผู้ค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประกันหลังการขายและบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์จากวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยDBD long