กิจกรรมโรงทาน โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี 12/06/2558

โรงทาน

ภาพกิจกรรมบริจาครถเข็นผู้ป่วย ชุดผู้ป่วย ตึกสมเด็จพระญานสังวร 100 ปี โรงพยาบาลเพ็ญ

จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 9/6/2558

279298

 

 

 

 

1423673486094

 

 

 

 

1423673506099